https://mobirise.com/

Upoznajte LRC BIS

Naš software omogućava kreiranje fantastičnih poslovnih analizadetaljnih prodajnih planova, kategorizaciju kupaca i detaljnu analitiku konkurencije i još mnogo toga.

Može se i bez!
Ali je puno teže i rizičnije poslovati!


Pristup bazi podataka koja se dnevno ažurira, obuhvata sva pravna lica i obrte uz diskretnu provjeru olakšava donošenje poslovnih odluka, pomaže pri naplati potraživanja i daje uvid u realne mogućnosti dugogodišnjih partnera.


„Analizom LRC Inkasso - Agencije za upravljanje potraživanjima na uzorku od 1000 dužnika je utvrđeno da 85% spornih potraživanja nastane od strane dugogodišnjih partnera koji su imali loše investicije i kojima su drugi ostali dužni. Davanje robe i pružanje usluge blokiranim firmama je svedeno na minimum“

Prikupljamo i analiziramo javno dostupne izvore informacija!


> APIF, FIA - Bilansi stanja i uspjeha;
> Centralna banka – Statusi transakcijskih računa;
> Službene novine/glasnik - Stečaji i likvidacije;
> Sudski registar FBIH i RS – Statusne promjene;
> Pravna lica – Međusobna potraživanja i dinamika otplate;
> Fizička lica - IDEEA;
> Porezne uprave – Obaveze prema poreznoj upravi, carina, PDV i akciza;
> Regionalni partneri - Finansijski pokazatelji kompanija u regiji.

Jednostavno!

Puno pažnje smo posvetili kreiranju kreativnih rješenja za pronalazak novih i kvalitetnih kupaca!

Četiri modula unutar LRC BIS platforme omogućavaju dolazak do novih kupaca, kategorizaciju klijenata, kreiranje „routing“ planova za komercijaliste, izdvajanje isključivo bonitetno pouzdanih kompanija ili novoregistrovanih privrednih subjekata.
A da, imamo mogućnost da i obrte kategoriziramo iako nemaju finansijske pokazatelje i da ih rangiramo po stepenu pouzdanosti.

Pogledajte video i uvjerite se koliko je jednostavno!

Od ideje do konkretne akcije je potrebno par sekundi. Unesite naziv kompanije sa kojom imate dobru poslovnu saradnju, a sistem će Vam izdvojiti sve kompanije u BIH i rangirati po ocjeni boniteta. Preuzmite listu i kreirajte prodajnu strategiju!

Posvetite vrijeme i pažnju najboljima!

Trenutno najbolje na bh. tržištu, a i šire!

Pogledajte primjere automatskih analiza i uvjerite se sami!

> Analiza kompanije – Preuzmite vlastiti izvještaj >
> Analiza konkurentnosti –Primjer: Tržni centri u BiH >
> Analiza industrije sa pregledom najuspješnijih kompanija – Primjer: Proizvodnja pića >
> Analiza regije sa pregledom najuspješnijih kompanija – Primjer: Privreda BiH>
> Analiza kompanije i industrije sa pregledom najuspješnijih kompanija
> Kombinovani izvještaj – Napravite kombinovani izvještaj više firmi istog vlasnika ili više industrija 

Stavite sve Vaše kupce na dnevni LRC ATS monitoring!

Svako jutro naš LRC ATS sistem Vas obavještava, ko je od Vaših trenutnih ili potencijalnih kupaca blokiran ili deblokiran. Vaše je samo da provjerite email.

Isporuka  robe ili usluge blokiranim firmama ili obrtima je svedena na minimum.

Naravno! Bonitetni izvještaji regionalnih kompanija su Vam na raspolaganju.

Analizirajte poslovanje kompanija iz Slovenije, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, bez dodatne naknade!

KONTAKT

Trebate dodatne informacije, imate pitanje?
Molimo kontaktirajte našu službu za korisnike.

Besplatni info telefon:
0800 201 22

www.lrcbh.com