Akvizicija klijenta I i II

1. Akvizicija klijenta


Akvizicija klijenata omogućava korisniku da na osnovu postavljenih parametara izvrši filtriranje svih kompanija i kreiranje liste potencijalnih klijenata i meta akvizicije.

Izvještaj se kreira na osnovu najvažnijih parametara a to su: standardna klasifikacija djelatnosti, administrativna jedinica, nivo prihoda, ostvarena neto dobit i broj zaposlenih.

Kreirani izvještaj daje listu kompanija prema zadatim parametrima, sa KD, administraivnom jedinicom, gradom i adresom kompanije, te odabranim parametrima sadržanim u AOP-ovima.

Proizvod je namijenjen povećanju efikasnosti akvizicije klijenata, tako što se napori akvizicije mogu usmjeriti na ciljane kompanije koje zaista i želimo u vlastitom portfoliu.

2. Akvizicija prema korisničkim parametrima


Akvizicija klijenata prema korisničkim parametrima omogućava korisniku da na osnovu postavljenih parametara izvrši filtriranje svih kompanija i kreiranje liste potencijalnih klijenata i meta akvizicije.

Izvještaj se kreira na osnovu parametara standardna klasifikacija djelatnosti i administrativna jedinica, te odabirom 5 dodatnih parametara iz različitih grupa – opšti podaci, bilans stanja, bilans uspjeha, gotovinski tok i ocjene.

Korisnik određuje koja polja će biti sadržana u izvještaju. Kreirani izvještaj daje listu kompanija prema zadatim parametrima, sa KD, administraivnom jedinicom, te do 5 dodatnih kriterija koje korisnik odabere. Proizvod je namijenjen povećanju efikasnosti akvizicije klijenata, tako što se napori akvizicije mogu usmjeriti na ciljane kompanije koje zaista i želimo u vlastitom portfoliu.


Preuzmi pdf.