Analiza konkurentnosti

Analiza konkurentnosti - Komparativni podaci za odabrane kompanije

 
Ovaj proizvod daje uporedne podatke za baznu kompaniju i do 10 odabranih kompanija. Kompanije ne moraju neophodno pripadati istoj industrijskoj grani (imati istu šifru djelatnosti). Ovaj izvještaj je namijenjen korisnicima koji žele uporediti i analizirati poslovanje određene kompanije sa grupom kompanija koju sami kreiraju. Na ovaj način poslovanje jedne kompanije može se porediti sa najboljom praksom i liderima u određenoj industrijskoj grani.

Podaci su prezentovani u 4 različite tabele i to:
 

  • Komparativni podaci - Bilans stanja (uporedni prikaz stavki skraćenogBilansa stanja za 10+1 odabranih kompanija uz grafički prikaz najbitnijih stavki – aktiva, obaveze, kapital)
  • Komparativni podaci - Bilans uspjeha (uporedni prikaz stavki skraćenogBilansa uspjeha za 10+1 odrabranih kompanija uz grafički prikaz najbitnijih stavki – prihodi, troškovi prodate robe, operativna dobit)
  • Komparativni podaci - Izvještaj o novčanim tokovima (uporedni prikaz stavki skraćenog izvještaja o novčanim tokovima za 10+1 odrabranih kompanija)
  • Ključni pokazatelji poslovanja (uporedni prikaz 4 grupe pokazatelja za 10+1 odrabranih kompanija uz grafički prikaz odabranih pokazatelja)

 
Proizvod je namjenjen prvenstveno korisnicima u kompanijama za poređenje trenutnog poslovanja sa drugim kompanijama, te analizu efikasnosti poslovanja i otkrivanja mogućih područja poboljšanja. Kada su u pitanju vladine agencije, izvještaji se mogu koristiti za analiziranje poslovanja kompanija u većinskom državnom vlasništvu, te mjerenje kvaliteta menadžmenta u pomenutim kompanijama poređenjem pokazatelja poslovanja sa najuspješnijim kompanijama u pojedinim industrijskim granama.


Preuzmi pdf