Sudska naplata

Naša pravna služba


Naša pravna služba je idejno i konceptualno kreirana kako bi ponudila rješenja za svakodnevne probleme sa kojima se privrednici susreću prilikom vođenja sudskih postupaka.
Našim klijentima smo na raspolaganje stavili uposlenike Naše pravne službe puno radno vrijeme od 08:00 -16:30 u toku cijele godine.

Usluge Naše pravne službe obuhvataju:

 1. Besplatni pravni savjeti i analiza dokazne dokumentacije;
 2. Besplatno zastupanje u žalbenim postupcima javnih nabavki;
 3. Zastupanje u privrednim sporovima za naplatu potraživanja;
 4. Monitoring pokretanja postupaka stečaja i likvidacija;
 5. Monitoring statusa transakcijskih računa dužnika u toku sudskog postupka;
 6. Analiza i izvještaji o poslovanju tuženog;  
 7. Pretraga istorije tuženog u bazi podataka ranije pokrenutih postupaka;
 8. Pokretanje izvršenja na osnovu mjenice i aktiviranje mjenice.


Zašto odabrati nas?

 1. 11 kancelarija sa više od 80 advokata i pripravnika koji Vas zastupaju pred mjesno nadležnim sudovima u cijeloj BiH;
 2. Preko 2000 pokrenutih sudskih postupaka;
 3. Značajno smanjenje i racionalizacija troškova advokatskih usluga/radnji, naknada za zastupanje pred sudovima koji su geografski udaljeni od vašeg sjedišta ( putni troškovi, dnevnice, naknade za odsustvo i sl. ), angažmana vlastitih uposlenika i internih resursa za radnje koje prethode pokretanju sudskih postupaka, poštarine i obrade dokumentacije;
 4. Vođenje sudskih postupaka za naplatu potraživanja bez advokatskih troškova u toku postupka;
 5. Dogovorena provizija se isplaćuje tek nakon uspješno okončanog postupka, naplate tj. kada novac od predmetnog potraživanja bude uplaćen na vaš račun.