Kreirajte vrhunske
poslovne analize i planove
Naš software omogućava kreiranje fantastičnih poslovnih
analiza, detaljnih prodajnih planova, kategorizaciju kupaca i
detaljnu analitiku konkurencije i još mnogo toga.
Naš software omogućava kreiranje fantastičnih poslovnih analiza, detaljnih prodajnih planova, kategorizaciju kupaca i detaljnu analitiku konkurencije i još mnogo toga.
Besplatno testirajte
POUZDANOST.BA
Pouzdanost je uvijek in
Ovo je projekat za sve nas koji smo dio priče o uspjehu...
Cilj projekta je da kompanijama, koje su to svojim poslovnim rezultatima dokazale, omogućimo da imaju neovisnu i mjerljivu ocjenu svog tržišnog kredibiliteta, kako bi bile prepoznate kao poželjni poslovni partneri...
Certifikat bonitetne pouzdanosti
Certifikat bonitetne pouzdanosti je dokument koji izdaje LRC d.o.o. privrednim subjektima na osnovu stručne analize finansijskih izvještaja ...
Analiza
top kupac
Unesite naziv interesantne kompanije na besplatnom pretraživaču i saznajte koliko kompanija posluje pod šifrom djelatnosti vašeg ...
LRC INKASSO
Profesionalno upravljanje potraživanjima
Rješenja kreirana za klijente koji kasne sa plaćanjem i dužnike koji ne žele da plate
Korištenje INKASSO sistemskih rješenja za upravljanje potraživanjima privrednicima omogućava značajno smanjenje troškova i povećanje efikasnosti poslovanja...
Sektorske
analize
Profil industrije je proizvod koji je prvenstveno namijenjen svim administrativnim cjelinama na raznim nivoima državne administracije ...
Detaljna analiza
BiH privrede
Naš software omogućava kreiranje fantastičnih poslovnih analiza, detaljnih prodajnih planova, kategorizaciju kupaca i detaljnu analitiku konkurencije ...