Izjava o zaštiti privatnosti

Privacy policy


LRC INŽENJERING d.o.o. (u daljnjem tekstu LRC) poštuje vašu privatnost i temelji svoje internetske stranice na tehnologijama koje pružaju bolje i sigurnije mrežno iskustvo. Ova Izjava o zaštiti privatnosti odnosi se na prikupljanje i obradu vaših podataka. Korištenjem ovih internetskih stranica suglasni ste s načinom prikupljanja i obrade podataka opisanim u ovoj Izjavi.

LRC INŽENJERING d.o.o. (Hereinafter LRC) respects your privacy and is based its website on technologies that provide better and more secure network experience. This Privacy policy applies to the collection and processing of your personal data. By using this website you agree with the way of collecting and processing the data practices described in this statement.


Prikupljanje i obrada osobnih podataka
Collection and processing of personal data

Kako bi održala funkcionalnost internetskih stranica i omogućila usluge koje korisnici traže, LRC na ovom web-mjestu može prikupljati i upotrebljavati osobne podatke korisnika. Putem internetskih stranica moguće je, ovisno o svrsi, prikupljanje vaših osobnih podataka kao što su: ime i prezime, adresa e-pošte, kućna ili poslovna adresa, telefonski broj...
Upisom osobnih podataka u za to predviđena polja dajete dozvolu da se navedeni podaci upotrebljavaju u svrhu za koju su dani.
LRC ne prodaje, ne iznajmljuje i ne posuđuje popis korisnika svojih stranica trećim stranama. Uz obvezu zadržavanja povjerljivosti, LRC može dijeliti podatke s pouzdanim partnerima za određene svrhe: izradu statističke analize, omogućivanje korisničke podrške, organizaciju dostave ili slične potrebe. Svakoj takvoj trećoj strani zabranjena je daljnja obrada vaših osobnih/ličnih podataka.

In order to maintain the functionality of websites and services that allow users requests, LRC on this Web site may collect and use users personal information. On the website it is possible, depending on the purpose, collect personal information such as name, email address, home or work address, phone number ... By entering personal information in the fields provided, you consent to the above data are used for the purpose for which they were given. LRC does not sell, rent or lease its customer lists to its site to third parties. With a commitment to keep confidential, LRC may share data with trusted partners for specific purposes: making statistical analysis, enabling customer service, organization of delivery or similar purposes. All such third parties is prohibited further processing of your personal / personal data.


Sigurnost vaših osobnih/ličnih podataka
Security of your personal data

Internetska stranica štiti vaše osobne/lične podatke od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Podaci na računarskim poslužiteljima/serverima pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja.

Website protects your personal information from unauthorized access, use or disclosure. Data on computer servers are stored in a controlled, secure environment, protected from unauthorized access, use or disclosure.


Informacije za kontakt
Contact

LRC rado će primiti vaše komentare i sugestije u vezi s ovom Izjavom, kao i ostale primjedbe. Možete nam se obratiti na: lrc@lrcbh.com.

LRC will be happy to receive your comments and suggestions regarding this Statement, as well as other remarks. You can contact us at: lrc@lrcbh.com.