lrc inkasso


Stari partner u novom ruhu

„LRC" od 1. januara nastavio poslovanje kroz dva zasebna brenda Najveća bonitetna agencija u BiH, „LRC Inženjering" iz Sarajeva, nakon 16 godina uspješnog rada od 1. januara 2017. godine nastavila je poslovanje kroz dva zasebna brenda: LRC BIS (LRC Business Intelligence System i LRC INKASSO, kompaniju specijalizovanu za upravljanje potraživanjima

Na ovaj korak u „LRC" –u smo se odlučili zbog povećanja obima poslovanja i proširenja palete naših usluga u skladu sa sve većim zahtjevima klijenata i tržišta, s ciljem da odvojeno razvijamo i jedan i drugi sektor, uspostavljajući nove standarde u radu i još efikasnije načine upravljanja potraživanjima. 
Naime, „LRC Inženjering" je na tržištu prisutan od 2000-te godine, kada je osnovan kao kreditni biro s ciljem organizovanja baze podataka o platežnim navikama bh. kompanija i građana u BiH, te klijentima nudimo i usluge naplate potraživanjima. 

Iskusan tim, bogata praksa i savremena poslovna rješenja

Danas," LRC" raspolaže sa najvećom bazom podataka o privrednim subjektima u BiH i postao je lider u oblasti pravnog zastupanja i upravljanja potraživanjima. Stvorili smo uigran i profesionalan tim, koji posjeduje ogromno iskustvo, a sada smo ga pojačali sa iskusnim profesionalcima u sektoru upravljanja potraživanjima. U radu smo orijentisani na uspjeh, zadovoljstvo klijenta, brze i učinkovite rezultate, što dovodi do saradnje na obostrano zadovoljstvo i korist. 
Do sada je naše usluge u domenu naplate potraživanja koristilo više od 2.800 klijenata, pokrenuli preko 3.000 sudskih sporova i više od 150.000 postupaka naplate. S punim pravom možemo reći, da nema pitanja vezano za privredno pravo da nemamo odgovor, ali u slučaju da se i to desi, imamo našu mrežu sastavljenu od 11 advokatskih kancelarija na teritoriji BiH, u kojima radi 80 advokata i pripravnika. 

 Obzirom da su u proteklom periodu i sektor boniteta i sektor naplate „LRC"-a doživjeli veliku ekspanziju, odlučili smo se da ih kroz ovu fazu našeg kompanijskog razvoja odvojimo u zasebne kompanije, od kojih svaka ima vlastiti vizuelni identitet, strategiju i viziju. Kroz prvi brend, LRC Busines Inteligence System, nastavljamo sa vođenjem vrhunske baze podataka o platežnim navikama privrednih subjekata u BiH i analizama bh. tržišta, prikupljanjem podataka o bh. kompanijama i obrtima, te pružanjem konsultativnih usluga firmama za smanjenje rizika, povećanje prodaje, pronalazak novih kupaca, te bolje i lakše poslovanje. 
Naša baza podataka svakodnevno se ažurira, na dnevnom nivou automatski pratimo puls novoregistrovanih pravnih lica, blokada i deblokada transakcijskih računa, otvorenih stečaja i likvidacija. Jer, naš moto je „naplata počinje prije prodaje". 

Ocjena boniteta sastavni je dio LRC Business Intelligence poslovne platforme i bazirana je na analizi finansijskih pokazatelja poslovanja kompanija prema međunarodnim standardima i najboljoj praksi. LRC BIS raspolaže sa bonitetnim izvještajima svih registrovanih privrednih subjekata u BiH. Kao kruna našeg djelovanja u ovoj oblasti, sistemski je omogućeno bonitetno ocjenjivanje kompanija kroz dodjelu certifikata bonitetne pouzdanosti, što predstavlja neovisan i mjerljiv pokazatelj uspješnosti njihovog poslovanja. 

Novac u najkraćem roku na Vašem računu

Naš drugi brend, LRC INKASSO, ima bogato šesnaestogodišnje iskustvo u pravnom zastupanju i upravljanju potraživanjima fizičkih i pravnih lica i uslugama finansijskog konsaltinga. Kao pouzdan partner, brinemo da klijenti dobiju novac u najkraćem roku i nastave uspješno sa svojim poslovanjem, a u sklopu usluga savjetom im pomažemo kod finansijskih prepreka i dilema. 

 Prednosti rada sa LRC INKASSSO su i smanjenje troškova interne naplate, visok procenat uspješnosti u svim fazama od rane naplate do procesa utuženja, olakšano upravljanje potraživanjima, transparentnost u procesu naplate, smanjenje portfolia loših dugovanja/potraživanja, poboljšana disciplina plaćanja vaših klijenata, kao i fokusiranje na vlastitu djelatnost. Ali, LRC INKASSO klijentima pruža još neke ključne prednosti, ukoliko se odlučite da naplatne procese i upravljanje potraživanjima povjerite nama. 

Osim sudske i vansudske naplate potraživanja, sada radimo i međunarodnu naplatu potraživanja i otkup nedospjelih i nespornih potraživanja bh. firmi putem inostranog kapitala, zahvaljujući saradnji sa dvije partnerske kompanije iz Slovenije, Advancing Trade ( Working Capital Managment group) i Prvom finančnom agencijom iz Maribora. 

Jedini u BiH radimo model otkupa potraživanja kroz višestruke otkupne kompenzacije, kao alternativni način dolaska bh. firmi do „zarobljenog" kapitala. Kroz višestruke otkupne kompenzacije naši klijenti ostvaruju saradnju i s kupcima koji kasne s plaćanjem zbog neplaćenih potraživanja, štite poslovne odnose, naplaćuju potraživanja- plaćaju dobavljače, ostvaruju mogućnost naplate i kod kupaca koji u datom momentu nemaju novac da plate, a i sami imaju dosta potraživanja, podižu obim prometa, ostvaruju prostor za narudžbe sirovina , te ostvaruju prostor za nove plasmane. 

 Takođe, jedini smo omogućili svim bh. privrednicima da mogu uraditi diskretnu analizu mogućnosti naplate i formiranje „Bonitetne ocjene potraživanja", koji su kao besplatan servis dostupni u sklopu našeg LRC Business Intelligence System-a, bez obaveze pokretanja bilo kojeg postupka u upravljanju potraživanjima. Stoga, apelujemo na bh. firme da reaguju brzo i već po prvom kašnjenju, provjere stanje svog klijenta i njegovog duga, jer od nas ćete dobiti validnu informaciju i savjet na vrijeme, a onda odlučite šta ćete dalje poduzeti. 

Najveći dio naših postupaka za naše klijente je besplatan, radimo na principu podijeljenog rizika, a klijenti plaćaju tek po uspješnosti procesa naplate potraživanja, tj. po uplaćenim sredstvima na njihov račun.


Podijeli na: