O nama

LRC doo Sarajevo osnovan je 2000. godine i djeluje na principima i po uzoru modernih kompanija za podršku poslovanju širom svijeta.
Danas LRC doo Sarajevo kao najstarija i najveća bonitetna kompanija u BiH posjeduje značajnu bazu podataka o svim registrovanim bh. privrednicima, te dalje radi na proširenju kako baze podataka, servisa i usluga, tako i mreže svojih klijenata.
U toku dugogodišnjeg poslovanja uspjeli smo uspostaviti saradnju sa preko 5000 klijenata (finansijske insitiucije, pravna lica, osiguravajaća društva….) i ponuditi im rješenja vezano za poslovne analize i informacije kao i posredovanje u naplati potraživanja.
Tim od 20 uposlenika sa višegodišnjim iskustvom konstantno Vam stoji na raspolaganju i omogućava da radite sa minimalnim rizikom, povećate prodaju, donosite bolje poslovne odluke i poboljšate upravljanje potraživanjima.

Naša poslovna rješenja smo podijelili u 2 ključna segmenta:

  1. LRC BIS – Business Intelligence System - Poslovne informacije i analize

  2. LRC Inkasso - Profesionalno upravljanje potraživanjima


LRC BIS – Business Intelligence System

Uz pomoć Business Intelligence Sistema, unaprijedite odnose sa postojećim klijentima i pronađite nove kupce. Sistem omogućava brz, jednostavan i pregledan uvid u stanje kompletnog tržišta, poslovanja konkurencije i dobavljača. Business intelligence sistemi, u svijetu su poznati kao efikasni alati za prikupljanje, analizu i obradu poslovnih informacija za kreiranje poslovnih planova i strategija, kao i svakodnevni uvid i praćenja tržišnih kretanja.

Na osnovu kojih informacija kreiramo analize i izvještaje?
  • APIF, FIA - Bilansi stanja i uspjeha;
  • Centralna banka – Statusi transakcijskih računa;
  • Službene novine/glasnik - Stečaji i likvidacije;
  • Sudski registar FBIH i RS – Statusne promjene;
  • Pravna lica – Međusobna potraživanja i dinamika otplate;
  • Fizička lica - IDEEA;
  • Porezne uprave – Obaveze prema poreznoj upravi, carina, PDV i akciza;
  • Regionalni partneri - Finansijski pokazatelji kompanija u regiji.

LRC Inkasso - Profesionalno upravljanje potraživanjima

U toku dugogodišnjeg poslovanja u oblasti naplate potraživanja LRC Inkasso je postao lider u oblasti pravnog zastupanja i upravljanja potraživanjima. Stvorili smo uigran i profesionalan tim i koji posjeduje ogromno iskustvo.
U radu smo orijentisani na uspjeh, zadovoljstvo klijenta, brze i učinkovite rezultate, što dovodi do saradnje na obostrano zadovoljstvo i korist.
Do sada je naše usluge u domenu naplate potraživanja koristilo više od 2.800 klijenata, pokrenuli preko 3.000 sudskih sporova i više od 150.000 postupaka naplate. S punim pravom možemo reći, da nema pitanja vezano za privredno pravo da nemamo odgovor, ali u slučaju da se i to desi, imamo našu mrežu sastavljenu od 11 advokatskih kancelarija na teritoriji BiH, u kojima radi 80 advokata i pripravnika.

Prednosti rada sa LRC INKASSSO su i smanjenje troškova interne naplate, visok procenat uspješnosti u svim fazama od rane naplate do procesa utuženja, olakšano upravljanje potraživanjima, transparentnost u procesu naplate, smanjenje portfolia loših dugovanja/potraživanja, poboljšana disciplina plaćanja vaših klijenata, kao i fokusiranje na vlastitu djelatnost.

Najveći dio naših postupaka za naše klijente je besplatan, radimo na principu podijeljenog rizika, a klijenti plaćaju tek po uspješnosti procesa naplate potraživanja, tj. po uplaćenim sredstvima na njihov račun.