Bonitetni izvještaji

Profil kompanije

 
Profil kompanije analizira specifičnu kompaniju prema odabiru korisnika. Izvještaj daje pregled svih relevantnih informacija koje se tiču odabrane kompanije i to:
 

  • Opšti podaci (grana industrije, administrativna jedinica za koju se radi analiza, ukupni prihodi,  broj zaposlenih, kao i pregled ocjena finansijskog statusa i efikasnosti poslovanja kompanije).
  • Bilans Uspjeha (KM i %) – skraćeni Bilans uspjeha kompanije uz historijske podatke izražen u apsolutnim i relativnim vrijednostima.
  • Bilans Stanja  (KM i %) - skraćeni Bilans stanja kompanije uz historijske podatke izražen u apsolutnim i relativnim vrijednostima.
  • Izvještaj o novčanim tokovima – skraćeni izvještaj o novčanim tokovima prema vrstama aktivnosti (operativne, finansijske, investicijske).
  • Ključni pokazatelji poslovanja - Pokazatelji poslovanja za odabranu kompaniju svrstani u 4 osnovne grupe pokazatelja, uz dato objašnjenje svrhe pojedinačnih pokazatelja kao i načina izračuna.
  • Ocjena finansijskog statusa – Daje ukupnu ocjenu finansijskog statusa kompanije na osnovu ocjene pokazatelja o finansijskoj poziciji i finansijskom rezultatu
  • Ocjena efikasnosti poslovanja – Daje ocjene  kompanije u odnosu na sve kompanije unutar industrijske grane na osnovu 5 najbitnijih pokazatelja efikasnosti poslovanja

 
 Ovaj izvještaj namijenjen je prvenstveno analizi internih poslovnih procesa, uočavanju slabosti u poslovanju i iznalaženju mogućih načina prevazilaženja, kao i utvrđivanja prednosti pojedine kompanije i načinu zadržavanja te prednosti u budućnosti.

Preuzmi pdf