Monitoring 24/7

Monitoring je automatski servis koji omogućava kontinuirani uvid u promjene u poslovanju Vaših konkurenta, dobavljača, kupaca ili partnera. Automatski sistem ranog upozorenja može obuhvatiti hiljade Vaših klijenata sa kojima poslujete, što će poboljšati proces donošenja odluka i kontrolu potencijalnoga rizika.


Monitoring obuhvata:

1. Monitoring transakcijskih računa
2. Monitoring sudskog registra
3. Monitoring stečaja i likvidacija
4. Monitoring objavljenih javnih nabavki
5. Monitoring novih pravnih lica

 

Prednosti:

  • Prepoznavanje rizika u ranoj fazi
  • Pravovremeno reagovanje kod naplate potraživanja i definisanja kreditne politike
  • Poboljšanje postojećih poslovnih odnosa
  • Sigurnije donošenje poslovnih odluka
  • Blagovremeni upis nenaplaćenih potraživanja u stečajnu ili likvidacionu masu
  • Blagovremena informacija o mogućnostima natječaja na tenderima
  • Proširenje baze kupaca i korisnika usluga na novoregistrovana pravna lica.