Analiza kompanije i industrije

Komparativni podaci odabrane kompanije i industrije

 
Proizvod Komparativni podaci odabrane kompanije i industrije (Industry Benchmark) daje sve podatke za odabranu kompaniju uz uporedni prikaz za granu industrije u kojoj posluje ta kompanija. Proizvod je idealan za analizu poslovanja kompanije i utvrđivanje prednosti i nedostataka u odnosu na prosječne vrijednosti grane industrije u kojoj data kompanija posluje. Pored ovoga, ovaj izvještaj je neophodan i nezamjenjljiv alat pri izradi biznis planova i investicijskih projekata.

Sam proizvod sadrži slijedeće komponente:
 

  • Opšti podaci - grana industrije, administrativna jedinica za koju se radi analiza, ukupni prihodi, izvoz, broj zaposlenih, itd.) uz uporedne podatke za odabranu kompaniju.
  • Konsolidovani industrijski Bilans Uspjeha (%) uz uporedne podatke za odabranu kompaniju – Bilans uspjeha svih kompanija u odabranoj industriji u datoj administrativnoj jedinici uz podatke za kompaniju izraženo u relativnim vrijednostima.
  • Konsolidovani industrijski Bilans Stanja  (%) uz uporedne podatke za odabranu kompaniju - Bilans stanja svih kompanija u odabranoj industriji u datoj administrativnoj jedinici uz podatke za kompaniju izražen u relativnim vrijednostima.
  • Konsolidovani industrijski izvještaj o novčanim tokovima – Izvještaj o novčanim tokovima svih kompanija u odabranoj industriji u datoj administrativnoj jedinici uz uporedne podatke za odabranu kompaniju.
  • Ključni pokazatelji poslovanja uz uporedne podatke za odabranu kompaniju – Pokazatelji poslovanja za industrijsku granu i odabranu kompaniju svrstani u 4 osnovne grupe pokazatelja, uz dato objašnjenje svrhe pojedinačnih pokazatelja kao i načina izračuna.
  • Pregled najuspješnijih kompanija po prihodima uz uporedne podatke za odabranu kompaniju – daje pregled 20 najuspješninih kompanija po veličini prihoda u odabranoj industriji u datoj administrativnoj jedinici, uz podatke o odabranoj kompaniji kao i grafički prikaz udjela u tržištu.
  • Pregled najuspješnijih kompanija po bruto dobiti uz uporedne podatke za odabranu kompaniju - daje pregled 20 najuspješninih kompanija po veličini bruto dobiti u odabranoj industriji u datoj administrativnoj jedinici uz podatke o odabranoj kompaniji kao i grafički prikaz udjela u ukupnoj bruto dobiti industrije.
  • Pregled najuspješnijih kompanija po neto dobiti uz uporedne podatke za odabranu kompaniju - daje pregled 20 najuspješninih kompanija po veličini neto dobiti u odabranoj industriji u datoj administrativnoj jedinici uz podatke o odabranoj kompaniji kao i grafički prikaz udjela u ukupnoj neto dobiti industrije.
  • Pregled najuspješnijih kompanija po prihodima po uposlenom uz uporedne podatke za odabranu kompaniju – daje pregled 20 najuspješninih kompanija po veličini ostvarenih prihoda po uposlenom u odabranoj industriji u datoj administrativnoj jedinici.

Preuzmi pdf