Bonitetne kompanije ostvaruju četvrtinu ukupnog prihoda bh. privrede


U Bosni i Hercegovini 4.258 kompanija je ispunilo kriterije bonitetne pouzdanosti u 2017. godini, što je 13,5% od ukupnog broja kompanija koje posluju u BiH. Ove kompanije ostvaruju više od 25% ili četvrtinu ukupnog prihoda bh privrede pokazala je najnovija analiza bonitetne pouzdanosti preduzeća u BiH, koju je sprovela kompanija LRC iz Sarajeva. Od okupnog broja bonitetno pouzdanih firmi, ključnih za razvoj bh. ekonomije, njih čak 1.759 su nove bonitetno pouzdane kompanije, dok je ostalih 2.449 kompanija zadržalo bonitetnu pouzdanost koju su stekle u protekloj godini. Inače, certifikat bonitetne pouzdanosti potvrđuje da su finansijsko stanje i opšte poslovanje kompanije iznad prosjeka i da se nosilac certifikata boniteta nalazi među 13,49 % najpouzdanijih kompanija od ukupno 31.554 registrovanih preduzeća u BiH, koja su predala finansijske izvještaje za 2016. godinu. Kompanije koje su zadržale bonitetnu pouzdanost i vrhunski tržišni kredibilitet,ostvarile su povećanje prihoda, broja zaposlenih i izvoza u 2016. godini. Tako je ukupno ostvareno povećanje prihoda ovih kompanija dostiglo cifru blizu 936 miliona KM, povećanje izvoza preko 248 miliona KM, dok je broj zaposlenih porastao na 5910. U kolikoj mjeri su ove kompanije zaista ključne za razvoj bh. privrede, pokazuje i činjenica da su ostvarile preko 15.4 milijardi KM prihoda, što predstavlja 25,33 % ukupnog prihoda preduzeća u BiH u iznosu više od 60 milijardi KM, ostvarenog u 2016. godini. Ništa manje nije značajan ni podatak da bonitetno pouzdane kompanije imaju 99.501 zaposlenih, što predstavlja 20,38 % ukupnog broja od 488.099 zaposlenih u BiH. Nosioci certifikata bonitetne pouzdanosti prednjače i u oblasti izvoza iz BiH. U 2016. Godini ostvarili su preko 2,6 milijardi KM prihoda od izvoza, što predstavlja gotovo trećinu ukupno ostvarenog izvoza bh privrede. Istraživanje je napravljeno sa finansijskim pokazateljima zvanično dobijenim od strane nadležnih entitetskih agencija, Finansijsko-informatička agencija FIA i Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge APIF. LRC d.o.o. na tržištu Bosne i Hercegovine već 16. godinu prikuplja i analizira informacije o kompanijama, s posebnim naglaskom na njihove finansijske rezultate i likvidnost, a u protekle tri godine aktivno radi i na bonitetnom ocjenjivanju kompanija. U sklopu prve Leadership konferencije održane u aprilu 2016. godine u Sarajevu, LRC je zvanično predstavio i započeo projekat „Certifikacija bonitetno pouzdanih kompanija u BiH“ sa izuzetnim pokazateljima uspješnosti poslovanja. Ocjena boniteta sastavni je dio LRC Bussiness Intelligence poslovne platforme i bazirana je na analizi finansijskih pokazatelja poslovanja kompanija prema međunarodnim standardima i najboljoj praksi. Za više informacija u vezi s bonitetnim ocjenjivanjem kompanija ili dobivanjem elektronskog certifikata, možete posjetite stranicu www.lrcbh.com ili kontaktirajte na besplatni info-telefon 0-800-201-22 ili na e-mail lrc@lrcbh.com.

Podijeli na: