Ozvaničena saradnja Advancing Trade i LRC


Advancing Trade i LRC potpisali protokol o saradnji 


Zahvaljujući Protokolu o saradnji , koji su 18.10.2016. godine potpisale kompanije „ Advancing Trade" iz Ljubljane i LRC iz Sarajeva, bh. kompanije su dobile novu alternativu za riješavanje naplate međunarodnih potraživanja prema evropskim zakonima i najboljoj praksi. 

Ono što će ovim Protokolom odmah biti omogućeno bh. privrednicima je da mogu besplatno dobiti analizu izvodljivosti naplate međunarodnih potraživanja, ukoliko to zatraže od „LRC"-a. Protokol o saradnji potpisali su Miroslav Benicky, predstavnik „Advancing Trade" i Emil Kučković, izvršni direktor kompanije „LRC". 
Kako su ovom prilikom istakli Benicky i Kučković, cilj sporazuma je pružiti profesionalnu i kvalitetnu uslugu firmama u BiH koje imaju međunarodna potraživanja prema dužnicima u Evropi, kroz spoj dugogodišnjeg iskustva Advancing Trade, lidera u toj oblasti na evropskom tržištu i soficistirane baze podataka i bogatog iskustva koje LRC ima u naplati potraživanja kompanija unutar BiH. 
 Prema riječima Benickog, kroz saradnju sa „LRC"-om nastojaće da bh. kompanije što brže dolaze do riješenja i premoste probleme koje imaju sa međunarodnom naplatom potraživanja. Advancing Trade komunikaciju sa evropskim dužnicima pokreću kroz svoje urede u EU, po nalogu koji LRC dobija od klijenata u BiH. 

"Sva naplata međunarodnih potraživanja dešava se u državi dužnika, dok se istovremeno kompletna komunikacija s klijentom odvija u BiH. Sve podatke o napredovanju procesa naplate međunarodnog potraživanja klijent iz BiH dobija od kompanije LRC . Ne mora radi toga ići na duga putovanja, niti obavljati komunikaciju sa svojim dužnikom na engleskom. Naš moto je " da se klijenti fokusiraju na svoj posao, dok mi radimo posao naplate međunarodnih potraživanja za njih".– kaže Benicky. 


Predstavnik AT-a, g. Miroslav Benicky i izvršni direktor LRC-a Emil Kučković potpisali sporazum o saradnji


Kompanija LRC je do sada pokrenula blizu150.000 postupaka naplate potraživanja kompanija unutar BiH, bilo sudskim, vansudskim putem, kroz medijaciju ili sistem višestrukih otkupnih kompenzacija. 
Prema riječima Emila Kučkovića, izvršnog direktora LRC-a iz Sarajeva, prije potpisivanja Protokola o saradanji sa Advancing Trade, godišnje su pokretali i do 700 postupaka za međunarodnu naplatu potraživanja, bilo da su u pitanju potraživanja bh. firmi od dužnika iz EU ili potraživanja firmi iz EU od kompanija u BiH. 

"Jedini smo na tržištu BiH omogućili firmama da budemo njihov partner i pomognemo im da nađu rješenja i dođu do naplate svojih potraživanja, a kako bi bili u mogućnosti da servisiraju redovne obaveze prema dobavljačima. Prema našoj analizi, u 90 odsto slučajeva razlog neplaćanja je upravo „začarani krug" dužničko-povjerilačkih odnosa, kada nastaje domino efekat, dok u preostalih deset posto slučajeva ima prevara."- kaže Kučković. 

Benefiti za bh. privrednike

Bh. privrednici već od samog početka potpisa ovog Protokola, mogu koristiti njegove benefite. 
Sve kompanije na prostoru BiH, ukoliko im neko duguje u EU, mogu se obratiti kompaniji LRC iz Sarajeva, zatražiti besplatnu analizu izvodljivosti naplate i pokrenuti postupke naplate.    Advancing Trade iz Slovenije je član međunarodne skupine Working Capital Management Grooup (WCMG), koja je prisutna u Italiji, Španiji, Francuskoj, Švajcarskoj, Belgiji, Monaku, Luksemburgu, Poljskoj, Sloveniji i Srbiji. Od 2005. godine pružaju usluge vansudske naplate potraživanja, otkup portfelja i zastupanje u sudskim postupcima u EU. Na godišnjoj razini grupa u prihodima ostvari oko 50 miliona eura, a znatan dio toga čine naplaćena potraživavanja u vansudskoj naplati, što predstavlja potvrdu njihovog dugogodišnjeg iksustva i kvalitetnog rada s klijentima. 

LRC na tržištu BiH već 16. godinu prikuplja i analizira informacije o kompanijama, sa posebnim naglaskom na njihove finansijske rezultate i likvidnost. Besplatna analiza mogućnosti naplate međunarodnih potraživanja dostupna je kao BESPLATAN SERVIS u sklopu LRC Business Intelligence System - a. Ova usluga je svojevrstan vid podrške privrednicima u BiH, koji žele povećati efikasnost u naplati mežunarodnih potraživanja, a samim tim omogućiti urednije izmirivanje svojih obaveza.

Za više informacija kontaktirajte:

LRC d.o.o. Sarajevo
Dr. Silve Rizvanbegović bb, Sarajevo, BiH
T:+387 33 568 800, F: +387 33 568 846,
Besplatna info linija: 0800 201 22
E:lrc@lrcbh.com

Podijeli na: