Poželjni poslovni partneri - LRC započeo projekat Bonitetne certifikacije


LRC je zvanično predstavio i započeo projekat Bonitetne certifikacije kompanija iz Bosne i Hercegovine sa izuzetnim pokazateljima uspješnosti poslovanja. Ocjena boniteta je sastavni dio LRC Business Intelligence poslovne platforme i bazirana je na analizi finansijskih pokazatelja poslovanja kompanija prema međunarodnim standardima i najboljom praksom. 


Prvi certifikati su dodijeljeni kompanijama: Rehau, Electra, Energoinvest-SUE, Elta-Kabel, Merkur osiguranje, Planet, Tvornica cementa Kakanj, Bramac Krovni Sistemi, Suman, Konjic-Karton, Schenker i Network, i to u sklopu Leadership konferencije koja je održana u Sarajevu. 

 LRC na tržištu Bosne i Hercegovine već 16. godinu prikuplja i analizira informacije o kompanijama, sa posebnim naglaskom na njihove finansijske rezultate i likvidnost, a u protekle tri godine aktivno radi i na bonitetnom ocjenjivanju kompanija. Metodologija analize boniteta podrazumijeva analizu finansijskih performansi tokom posljednje dvije godine poslovanja, a uzima u obzir dinamičke i statičke finansijske pokazatelje. 

Cilj projekta je da kompanijama koje su to svojim poslovnim rezultatima dokazale, omogućimo da imaju neovisnu i mjerljivu ocjenu svog tržišnog kredibilteta, kako bi bile prepoznate kao poželjni poslovni partneri. 

Podijeli na: