PRAVNI SAVJETI: Pravilno ugovaranje nadležnosti suda


Ne upadajte u zamku,
odredite pravilan datum dospjeća i na ispravan način ugovorite nadležnost!
 


Kroz dugogodišnju praksu u radu na privrednim sporovima uočili smo da mnoge firme ne određuju datum dospjeća na ispravama po kojima imaju potraživanja od svojih dužnika (posebno se odnosi na ugovore) i da na fakturama ugovaraju nadležnost na nepravilan način. 

Ovakav način poslovne prakse može imati za posljedicu duže trajanje sudskog postupka, otežanu mogućnost naplate, isticanje prigovora od strane dužnika... 
Naime kako to predviđa Zakon o obligacionim odnosima (u nastavku citat zakona) u određenim situacijama je dužnika potrebno pozvati da ispuni svoju obavezu što je najlakše i najjednostavnije uraditi slanjem opomene pred tužbu. 

Navedenu situaciju je najbolje objasniti na konkretnom primjeru iz naše prakse.

U sudskom postupku koji smo vodili pred Okružnim privrednim sudom u Bijeljini, a na osnovu potraživanja nastalih iz ugovora između dva pravna lica na kojem nije bio naveden tačan datum dospjeća obaveze dužnika, dobili smo odbijajuću presudu jer je tuženi u toku postupka isticao da nije pozvan na ispunjenje obaveze niti se iz okolnosti slučaja moglo pretpostaviti kada dužnik pada u docnju / kašnjenje. Upravo zbog ovakvih slučajeva namjera nam je privrednicima skrenuti pažnju na ove situacije jer u momentu sklapanja poslova ne postupaju sa potrebnom dozom opreza. 

Član 324. ZOO- (1) 
Dužnik dolazi u docnju kad ne ispuni obavezu u roku određenom za ispunjenje. (2) Ako rok za ispunjenje nije određen, dužnik dolazi u docnju kad ga povjerilac pozove da ispuni obavezu, usmeno ili pismeno, vansudskom opomenom ili započinjanjem nekog postupka čija je svrha da se postigne ispunjenje obaveze. 

 Druga stvar koja se pokazala čestom u sudskoj praksi jeste ugovaranje nadležnosti suda označavanjem nadležnog suda jednom klauzulom na fakturi.

Naime ovakav način ne predstavlja usaglašenu volju stranaka te se tužbe u tom slučaju moraju podnositi po općoj mjesnoj nadležnosti suda odnosno po mjestu sjedišta tuženog,ukoliko tuženi istakne prigovor ili se sud po službenoj dužnosti oglasi nenadležnim. 
Također, ukoliko je ugovorena nadležnost suda koji ne postoji odnosno nije nadležan za postupanje u pravnoj stvari takve odredbe ugovora su ništavne i primjenjuju se odredbe zakona o općoj mjesnoj nadležnosti. Ugovaranjem nadležnosti možete znatno pridonijeti bržem završetku pokrenutog sudskog postupka što naravno ovisi pred kojim sudom se postupak vodi. 


Još jedan primjer iz naše prakse.

Obratio nam se klijent iz Zenice koji ima potraživanje na osnovu fakture na kojoj je navedeno da se u slučaju spora, sudski postupak vodi pred Općinskim sudom u Zenici. U odgovoru na tužbu tuženi ističe prigovor nadležnosti, sud prigovor uvažava i predmet se proslijeđuje nadležnom Okružnom privrednom sudu u Banja Luci koji je znatno sporiji u rješavanju. Ovdje je dodatna otežavajuća okolnost i gubitak vremena od nekoliko mjeseci koje je proteklo od podnošenja tužbe do dostavljanja nadležnom sudu.

Podijeli na: