Procenat uspješnosti naplate dugovanja bh. firmi i do 75 posto


Procenat uspješnosti naplate dugovanja bh. firmi  i do 75 posto

Intervju: Sabina Mašović , Rukovodilac pravne službe „ LRC " kompanije u Sarajevu

U situaciji kada je ukupni unutrašnji dug koji bh. firme potražuju od kupaca dostigao rekordnu cifru od skoro 11,5 milijardi KM, brojne firme koje su zapale u beznađe dužničko-povjereničkih odnosa, mogu na brz, jednostavan i efikasan način doći do "zarobljenog kapitala", ukoliko se obrate za pomoć kompaniji „LRC Inženjering" iz Sarajeva.

 

Ova vrhunska kompanija jedina je u BiH omogućila svim bh. privrednicima, neovisno da li su njihovi klijenti ili ne, da li imaju dužnike ili i sami duguju, da mogu uraditi diskretnu i besplatnu analizu mogućnosti naplate i formiranje "Bonitetne ocjene potraživanja", koji su kao besplatan servis dostupni u sklopu LRC Business Intelligence Systema, bez obaveze pokretanja bilo kojeg postupka u upravljanju potraživanjima.

 

A, ukoliko se odluče da postupak naplate potraživanja od dužnika pokrenu preko ove kompanije, prema riječima Sabine Mašović, Rukovodioca pravne službe „LRC"-a, procenat uspješnosti naplate duga kreće se i do 75 posto.

 

-Ovako visok procenat naplate dugovanja ostvarili smo zahvaljujući prije svega izuzetnom profesionalizmu zaposlenih i našem dugogodišnjem iskustvu u naplati potraživanja, kao i podršci advokatskih kancelarija na teritoriji cijele BiH, te vrhunskoj softverskoj bazi podataka. „LRC" je uspostavljanjem prve baze podataka o platežnim navikama pravnih lica u BiH, gdje je arhivirano 150.000 postupaka, u mnogome doprinio na uspostavljanju finansijske discipline, transparentosti tržišta, stvaranju boljeg poslovnog okruženja, ali i poboljšanju naplate potraživanja u BiH. Na dnevnom nivou automatski pratimo puls novoregistrovanih pravnih lica, blokada i deblokada transakcijskih računa, otvorenih stečaja i likvidacija- kaže Mašović.

1.Koliko ste do sada ukupno pokrenuli postupaka naplate potraživanja kompanija u BiH?

 

„LRC" je već 16 godina prisutan na tržištu BiH kroz prikupljanje informacija o privrednim subjektima, analitici tih podataka, ali i posredovanju u naplati potraživanja od pravnih i fizičkih lica. Sarađivali smo sa više od 2.700 kompanija u domenu naplate potraživanja i pokrenuli smo ukupno 150.000 postupaka naplate. Trenutno u radu imamo 3.000 sudskih postupaka i s punim pravom mogu reći, da nema pitanja vezano za privredno pravo da nemamo odgovor. Ali, u slučaju da se i to eventualno desi, sarađujemo sa 11 advokatskih kancelarija na teritoriji cijele BiH u kojima radi 80 advokata. U svojoj praksi koristimo zakonski dozvoljene metode i međunarodnu najbolju praksu, prilagođenu našim uslovima i tržištu. U principu, mi smo agencija koja posreduje i omogućava, kako dužnicima da servisiraju svoje obaveze, tako i povjeriocima da naplate svoja potraživanja.

2. Kroz koji vid naplate potraživanja imate najveći procenat uspješnosti ?

 

Najviše uspjeha imamo u vansudskoj naplati kroz medijaciju i u vansudskoj naplati kroz sankcije. Najveći procenat uspješnosti naplate imaju klijenati, koji imaju jasne procedure i definisane rokove i s kojima imao jasan hodogram naplate. Tada uspješnost naplate ide preko 75 posto. Jer, vremenski faktor je jedan od ključnih faktora u naplati potraživanja. Moram istaći da sve veći broj firmi sa jakim pravnim i naplatnim službama, shvataju značaj našeg posredovanja i ne tretiraju nas kao konkurenciju, nego kao partnera koji im svojim profesionalizmom i brojnim metodama pomaže u naplati dugovanja.

3. Koji su najčešći znakovi pogoršanja kreditne sposobnosti kupaca i koji je najčešći profil dužnika?

To su česte, ali manje narudžbe ili nagle velike narudžbe, prouzrokovane problemima sa drugim dobavljačima, zatim promjene u plaćanju u vidu plaćanje u ratama ili znatno probijanje rokova plaćanja. Ukoliko kupac počinje plaćati u gotovini, razlog za to je moguća blokada računa. Neki od znakova takođe može biti i zatvaranje podružnica, nedostatak asortimana, česte kadrovske promjene u menadžmentu, računovodstvu i kontakt osobama, odlaganje plaćanja neopravdanim žalbama, često traženje kopije faktura ili otpremnica i nemogućnost uspostavljanja kontakta. Mi već poznajemo tu problematiku i počinjemo upozoravati klijente kada bi moglo doći do totalnog gubitka novca. Najčešći profil dužnika je dugogodišnji klijent, kojem su također ostali dužni i nije u mogućnosti servisirati obaveze zbog nemogućnosti naplate vlastitih potraživanja ili dugogodišnji klijent, koji je novac reinvestirao u nove propale projekte.

4. i 5. Šta je bonitetna ocjena potraživanja i koja je njena svrha, te na osnovu čega se formira?

Bonitetna ocjena potraživanja predstavlja jedinstvenu procjenu mogućnosti naplate, a formira se na osnovu pokazatelja likvidnosti, ukupnog iznosa obaveza, prosječnog broja plaćanja dobavljača, bonitetne ocjene finansijskog statusa, historije transakcijskih računa, visine i iznosa duga te najvažnijeg pokazatelja a to je broj prijavljenih potraživanja u centralni registar dugovanja te arhivu naplate i stvarne platežne moći dužnika.

 

„LRC" je omogućio svim privrednicima, neovisno da li su naši klijenti ili ne, da li su dužnici ili sami duguju, da mogu uraditi ocjenu boniteta potraživanja preko naše službe kako bi sagledali da li je njihov kupac klijent koji kasni i koji je zapao u trenutne finansijske probleme ili je već prešao u fazu dužnika i koji, uz najbolju namjeru, ne može servisirirati svoje obaveze. To treba da im pomogne kako bi donijeli odluku o pokretanju postupka naplate ili preko nas ili interno preko svoje pravne, naplatne službe. Pri tome, „LRC" pruža niz pogodnosti koje firme nemaju, između ostalog, pomažemo njihovim dužnicima da se naplate kako bi mogli platiti svoje obaveze i posjedujemo centralni registar dugovanja. Na taj način pokušavamo generalno da disciplinujemo plaćanje prema dobavljačima. Sa svim privrednicima potpisujemo sporazum o tajnosti podataka, koji se koriste isključivo za ocjenu boniteta potraživanja.

 

6.Možete li objasniti proceduru koju treba da urade Vaši klijenti, kako bi dobili adekvatnu informaciju vezano za potraživanje kupaca?

Procedura je vrlo jednostavna. Dovoljno je da klijent kontaktira našu besplatnu info- liniju i da osnovne informacije o potraživanju tj. visini duga, datumu dospjeća i ID broj firme od koje vrše potraživanje. Na osnovu ovih informacija LRC svim svojim klijentima, kao i onim potencijalnim, pruža besplatnu ocjenu boniteta potraživanja, kao i mogućnosti i preporuke o daljim koracima u naplati.

 

7. Koje su ključne prednosti LRC-ovog posredovanja u naplati dugovanja?

Jedini smo u BiH omogućili klijentima naplatu dužnikovih potraživanja. Pokušavamo pomoći njihovom klijentu, koji kasni s plaćanjem, da servisira svoje obaveze, kako bi bio u stanju da plati našeg klijenta. Radimo besplatno procjenu naplativosti potraživanja, uvidom u dužnikov bonitetni izvještaj, status i istoriju transakcijskih računa, internu bazu i istoriju naplate, provjeru pokrenutih sudskih postupaka putem naše pravne službe. Jedini u BiH imamo mogućnost, da kroz višestruke otkupne kompenzacije omogućimo firmama da dođu do „zarobljenog kapitala". Imamo i bogatu sudsku praksu, u kojoj je pokrenuto 3000 postupaka. Takođe, imamo mogućnost i registracije duga na bonitetni izvještaj te obavještenje većeg broja dobavljača u određenoj djelatnosti da je konkretna firma suočena sa problemom plaćanja svojih obaveza što je dodatna sankcija za neplatiše a prije nego što bi napr. Sud donio presudu.Ukoliko nismo u mogućnosti utvrditi dinamiku otplate duga i dobiti potpisan Sporazum o plaćanju, informaciju o dugu registrujemo na dužnikov poslovni izvještaj kod bonitetnih agencija, čime podatak postaje javan i dostupan drugim pravnim licima. Ne narušavamo poslovne odnose i pomažemo dužnicima da bi mogli platiti naše klijente. Pozivi ili slanje pismenih dopisa vršimo uz podršku vlastitog automatizovanog softvera po napomenama i jasno definisanim vremenskim periodima koje utvrdimo Sporazumom o plaćanju, čime ne dozvoljavamo da dužnik kupuje vrijeme, odlažući plaćanje. Klijenti nemaju troškova, sve do trenutka uspješnog posredovanja pri naplati potraživanja u vansudskoj naplati. Tek po potvrdi potražioca o umanjenju ili izmirenju dugovanja, fakturišemo ugovorenu proviziju.

 

8.Na osnovu kojih parametara vršite odabir najbolje metode naplate dugovanja i na koji način je sprovodite, te koliko u prosjeku traje proces naplate dugovanja?

 

Odabir najbolje metode naplate vršimo na osnovu ranijih iskustava koje smo imali sa dužnicima. Postoje dužnici koji plaćaju samo po pozivu naplatne agencije, kao i oni koji plaćaju samo prinudno tj. na osnovu pravosnažne presude i pokrenutog izvršenja. Na osnovu toga i urađene analize, klijentu preporučimo model naplate. Procedure i koraci u naplati su jasni i definisani, kako obimom, tako i dužinom trajanja. Za svaki predmet se poduzimaju iste radnje, bez obzira na iznos duga. Moram napomenuti da se za većinu predmeta, za početak, ide sa vansudskom naplatom. Dužina trajanja procesa naplate ovisi od nekoliko faktora. Kad je u pitanju vansudska naplata, dešavaju se situacije da klijenti nisu međusobno identično knjižili fakture, da postoje reklamacije, da ima nekih kompenzacija koje nisu evidentirane i slično, tako da posredovanje ide u smislu da se najprije utvrdi nesporni iznos duga. Ove situacije produžuju proces naplate. Što se tiče dužine trajanja sudskog postupka za naplatu potraživanja ključni momenat je nadležni sud, jer zbog preopterećenosti, pojedini sudovi rade sporije u odnosu na druge. Iz tog razloga treba razmotriti mogućnost ugovaranja nadležnosti sudova. Po našim iskustvima, najbrži je sud u Istočnom Sarajevu, gdje se može provesti i postupak izvršenja i naplatiti potraživanje, dok kod nekog drugog suda tek dobijete termin za pripremno ročište. Kod sudova koji rade sporije je potrebno iskoristiti mogućnost slanja pismenih urgencija.

9.Kakvi su Vaši dalji planovi u 2017. godini u pogledu poboljšanja naplate potraživanja?

 

„LRC" je u ovoj godini omogućio bh.privrednicima da rade i naplatu ino- potraživanja, zahvaljujući ugovoru koji smo potpisali sa „Advancing Trade" , jednom od vodećih kompanija u Evropi za naplatu međunarodnih potraživanja. To ćemo nastaviti i u 2017. godini kroz stalno praćenje stanja dužničko-povjerilačkih odnosa te konstantnu komunikaciju sa tržištem na ovu uvijek aktuelnu temu. Imamo u planu još jednu novinu, a to je da firme iz Slovenije finansijski podrže firme iz BiH. Naime, sa veoma jakim strateškim partnerom iz Slovenije dogovaramo finansiranje potraživanja koje bh. firme imaju od kompanija i institucija u Sloveniji. Radi se o firmi Prva finančna agencija d.o.o. Limuš. Taj naš slovenački partner će, uz minimalnu proviziju, finansirati ona potraživanja bh. kompanija, kojima je potreban novac za operativno djelovanje.

 

 

 

 

 

 

Podijeli na: