Stečaji i likvidacije za 2015. godinu


Želja nam je da redovnim informisanjem i podrškom omogućimo svim poslovnim subjektima da pravovremeno reaguju i poduzimaju adekvatne radnje u slučajevima kada im je poslovanje vezano, ili , u prošlosti imalo vezu sa firmama za koje se pokreću stečajni i/ili likvidacioni postupci.

Na ovaj način omogućavamo dodatnu zaštitu poslovanja te blagovremeno i adekvatno uključivanje u procese naplate i to prijavom u stečajnu/likvidacionu masu i sl. U nastavku donosimo pregled informacija o objavljenim postupcima stečaja i likvidacija, kratki podsjetnik o detaljima vezanim za ovu tematiku, a svima koji su zainteresovani dajemo i mogućnost preuzimanja liste firmi koje su obuhvaćene stečajnim i likvidacionim postupcima u toku 2015. godine.LIKVIDACIJA
STEČAJ
BRISANJE
Likvidacija privrednog društva je postupak koji se sprovodi radi gašenja, odnosno prestanka rada privrednog društva koje nema dospjelih a neizmirenih obaveza.
Stečaj je postupak koji se pokreće radi unovčenja imovine stečajnog dužnika, a radi namirenja povjerilaca u stečajnom postupku i provodi se uvijek kada stečajni dužnik ne plaća redovito svoje dospjele obaveze.
Brisanje iz sudskog registra je postupak koji se provodi nad privrednim društvom koje nije aktivno a koje ima dospjelih a neplaćenih obaveza ali koje nema imovine nad kojom bi se proveo stečajni postupak.


Podijeli na: